Reference

Tijekom godina isporučili smo instalacijski materijal za brojne škole, dvorane, stambene i poslovne zgrade, crkve i brojna domaćinstva. Napominjemo da ovim popisom nisu obuhvaćeni svi objekti za koje smo isporučili opremu.

 1. Opća bolnica - Skelet, praonica rublja i patologija, Vinkovci
 2. Opća bolnica A, B, C, D, E objekti, Vukovar
 3. Poliklinika Josip Turjak, Osijek
 4. Rekonstrukcija restorana, Orahovica
 5. Ekonomsko pirotehnička škola, Slavonski Brod
 6. Stambeni objekt (3 stana), Požega
 7. Stambeni objekt Prenjska, Osijek
 8. Stambeno poslovni objekt, Đakovo
 9. Dječji vrtić, Beli Manastir
 10. Auto kuća Kratofil, Virovitica
 11. Više stambena zgrada Trg A. Šenoe 4, Osijek
 12. SPG Ružina 115, Osijek
 13. Poslovni objekt Bios, Osijek
 14. Stambeni objekt Denis Matijević, Donji Miholjac
 15. Adaptacija restorana Spačva u uredske prostore, Vinkovci
 16. Belje - rekonstrukcija grijanja, Darda
 17. Belje - MSH-e, Darda
 18. POS Sesvete D5 Sopnica – Jelkovec, Zagreb
 19. Slavonska televizija-Ilirska, Osijek
 20. Više stambena građevina – Sokolana, Našice
 21. Strukovna škola, Slatina
 22. OŠ. Čakovci - sportska dvorana, Čakovci
 23. Slavonka - stambeno poslovni objekt, Slavonski Brod
 24. Praonica rublja, Matulji
 25. Farma koka nesilica, vuka
 26. Hlađenje prostorija sveučilišta J.J. Strossmayera, Osijek
 27. Dogradnja župne crkve, Vuka
 28. Katedrala podstanica – sjemenište, Đakovo
 29. Zgrada u Đakovu
 30. Ladanjsko imanje Principovac, Ilok
 31. HEP, Otok
 32. Trgovački centar - Kika, Gornja Vrba
 33. Više stambena građevina s poslovnim prostorom Svetog Roka 40, Osijek
 34. Sportska dvorana, Viškovci
 35. Poljoprivredna zadruga - Plodovi zemlje, Donji Miholjac
 36. Depadansa doma - Stacionar II faza, Vinkovci
 37. Ancona, Đakovo
 38. Dionica čvor Osijek – Josipovac
 39. TSH plinofikacija upravne zgrade, Darda
 40. Stambeno poslovna građevina H3, Zagreb
 41. Poljoprivredni fakultet, Osijek
 42. Zgrada gradske uprave Kombel, Belišće
 43. Stambeni objekt u Aninoj, Osijek
 44. Stambena građevina, Požega
 45. NK Cibalija, Vinkovci
 46. Prodajni prostor – trgovine, Bilje
 47. Grijanje, hlađenje i prozračivanje velike dvorane, Osijek
 48. Rekonstrukcija i prenamjena postojeće poslovne građevina, Semeljci
 49. Osnovna škola, Pleternica
 50. Hotel Nikolina, Đakovo
 51. Trgovački centar Mani, Buzin
 52. Hotel Kalos
 53. Hotel Skiper, Savudrija
 54. Arena,Varaždin
 55. Paška sirana
 56. Merkur KB, Zagreb
 57. SP zgrada Bunićeva, Zagreb
 58. SP zgrada Radnička, Zagreb
 59. Opća bolnica, Varaždin
 60. O.Š. Gradec
 61. Stambena zgrada, Drniš
 62. Hala za reciklažu, Sv.Helena
 63. Stambeno poslovna zgrada Vodopija, Varaždin
 64. Glazbena škola i knjižnica, Novska
 65. RKT Župa B.Majke Terezije, Starigrad
 66. Vrtovi sunca, Dubrovnik
 67. Građevina Slunjski, Slunj
 68. Arkade, Sisak
 69. Stambena zgrada, Jačkovinski Klanec
 70. Medvedgradska, Varaždin
 71. Gimnazija, Varaždin
 72. Sportska dvorana, Garešnica …
 73. Stambeno naselje Retfala nova, Osijek
 74. Prehrambeno-tehnološki fakultet, Osijek
 75. Športska dvorana, Beli Manastir
 76. Športska dvorana, Bobota
 77. Mercator, Rijeka
 78. Stambeno poslovni objekt Uske njive, Osijek
 79. Stambeno poslovni objekt Ružina, Osijek
 80. Stambeno poslovni objekt Anina, Osijek
 81. Stambeno poslovni objekt Sjenjak, Osijek
 82. Poticana stanogradnja, Sesvete
 83. Bolnica, Sisak
 84. Turističko naselje, Novi Vinodolski
 85. Stambeni centar Zvonimir, Zagreb
 86. Stambeni centar Šubićevac, Šibenik
 87. Bolnica Firule, Split
 88. Dječiji vrtić Sunce, Dubrava, Zagreb
 89. VIP centar, Savica šanci, Zagreb
 90. Stambeno naselje Markuševac, Zagreb
 91. Dječiji vrtić Selčina, Sesvete
 92. Stambeno poslovna zgrada, Križevci
 93. III gimnazija, Osijek
 94. Zoo hotel i restoran, Osijeku
 95. Autocesta C-5 COKP, Đakovo
 96. Stambeno poslovna građevina Domovinskog rata 40 - 46, Borovo naselje
 97. Stambena zgrada Saponia, Osijek
 98. Sportska dvorana, Bobota
 99. Stambeni objekt Blage Zadre 36 - 40, Borovo naselje
 100. Sud, Vukovar
 101. Stambeno-poslovna zgrada 37 stanova, Đakovo
 102. Stambeno-poslovna zgrada 24 stana, Đakovo
 103. Stambeno-poslovna zgrada 9 stanova, Đakovo
 104. Stambeno-poslovna zgrada 20 stanova, Đakovo
 105. Stambeno-poslovna zgrada 6 stanova, Đakovo
 106. Osnovna škola, Široko polje
 107. B.P. Petrol istok i zapad, Đakovo
 108. Poslovni centar IP3, Zagreb
 109. Dječji vrtić, Vukovar
 110. Poslovni objekt, Đakovo
 111. Stambena zgrada 10 stanova, Virovitica
 112. Lidl, Čepin …
 113. Esseker centar, Osijek
 114. Klaonice Ravlić, Osijek
 115. Ugostiteljsko-turistička škola, Osijek
 116. Lidl, Beli Manastir, Osijek, Donji Miholjac, Našice
 117. Županijski sud, Vukovar
 118. Vodocrpilište, Dalj
 119. Športska dvorana, Bobota
 120. Klinička bolnica Osijek - torakalna kirurgija
 121. Trgovački centar Plodine
 122. Dom Zdravlja, Županja
 123. Palača Jirkowski, Vukovar
 124. Osnovna škola, Cerna
 125. Osnovna škola, Mikluševci
 126. Granični prijelaz, Bajakovo
 127. Dječji vrtić Bubamara
 128. Turističko naselje Blesička
 129. Turističko naselje Belvedere
 130. Uljara, Čepin
 131. Stambeno-poslovni objekat Đakovo
 132. Stambeno-poslovni objekat Virovitica
 133. Stambeno-poslovni objekat Slavonski brod
 134. Stambeno-poslovni objekat Zagreb
 135. Stambeno-poslovni objekat Orahovica
 136. Stambeno-poslovni objekat Osijek
 137. Stambeno-poslovni objekat, Cvjetkova, Osijek
 138. Stambeno-poslovni objekat, Ružina, Osijek
 139. Stambeno-poslovni objekat, Dubrovačka, Osijek
 140. Stambeno-poslovni objekat, Krstova, Osijek
 141. Stambeno-poslovni objekat, Strossmayerova, Osijek
 142. Stambeno-poslovni objekat, Uske njive, Osijek
 143. Stambeno-poslovni objekat, A.Starčevića, Vukovar …
 144. Toplinske stanice u Vukovaru
 145. Upravna zgrada Cestinar
 146. Poslovna građevina kuća Bulart Osijek
 147. Robni terminal Žitnjak, skladišna hala br.4
 148. Auto Vila Vinkovci
 149. Trg Ante Starčevića Osijek
 150. Apartmani Malinska
 151. Eurodom Osijek, poslovna građevina
 152. Opća bolnica Našice
 153. Dječje kazalište Osijek
 154. Villa Marija Pula
 155. Stambeno-poslovna građevina Blok-centar
 156. Stambeno-poslovna građevina Strossmayerova 75-77
 157. Teološki fakultet Osijek
 158. Klinička bolnica Osijek (neurokirurgija)
 159. Crpilište Dalj
 160. Osnovna škola Krk
 161. Auto servis Ćurak
 162. POS Špansko 1
 163. Bolnica Čakovec
 164. OMV benzinska postaja Koprivnica
 165. POS Špansko 2
 166. Hoto Ville
 167. Crkva u Bizovcu
 168. Crkva u Valpovu
 169. Stambeno poslovni objekti u Zagrebu i Osijeku
 170. Tvornica kruha i peciva u Đakovu
 171. Poslovni objekt u Križevcima (KTC Križevci)
 172. Stambeno-poslovni objekt u Pleternici (Limpres) …
 173. Stambeno-poslovna građevina, Zagreb, Šubićeva 38
 174. Više stambene zgrade Vukovar, Borovo, Borovo Naselje
 175. Hotel Lav, Vukovar
 176. Dom zdravlja Orahovica
 177. Studentski dom Osijek
 178. Crkva u Vinkovcima
 179. Hotel Osijek
 180. Osnovna škola Josipovac
 181. Stambena zgrada Uske njive Osijek
 182. Vijeće nacionalnih manjina Osijek
 183. Pekara Škojo
 184. Merkator Đakovo, Osijek
 185. Športska dvorana JUG II
 186. Auto kuća Šimatić
 187. Auto kuća Zubak
 188. Stambena zgrada Kovšćina …
 189. Auto kuća Lozić Osijek
 190. Školski centar Ivan Štark Osijek
 191. Osnovna škola Koška
 192. Stambeni objekat od 49 stanova, Osijek
 193. Stambeni objekat od 38 stanova, Osijek
 194. Središnja biskupijska knjižnica, Đakovo
 195. Osnovna škola, sportska dvorana, Dalj
 196. Samostan sestri Karmelićanki, Levanjska Varoš
 197. Crkva i Župni dom, Beli Manastir
 198. Stambena zgrada od 30 stanova, Zagreb
 199. Stambena zgrada od 34 stanova, Pakrac
 200. Osnovna škola, Otok
 201. Dječji vrtić, Borovo naselje
 202. Poslovni objekt Heplast, Varaždin
 203. Poslovna banka, Varaždin
 204. Caffe Galerija, Varaždin
 205. Osnovna škola i sportska dvorana u Gradištu
 206. Lovačka kuća, Zlatna greda
 207. Poslovni centar tvornice duhana Rovinj, Osijek
 208. Srednjoškolski centar, Beli Manastir
 209. Stambeno poslovni blok 21, Vukovar
 210. Gimnazija Vukovar
 211. Kanalizacijska mreža Josipovac
 212. Kanalizacijska mreža Blok III, Slavonski Brod
 213. Samostan časnih sestara, Pitomača
 214. Auto salon Seat Osijek
 215. Osnovna škola, Laslovo …