Prodajni centar Osijek

Prodajni centar Osijek:

31000 Osijek, Sv. L. B. Mandića 215

Telefon centrala: +385 31 281 666

Fax: +385 31 281 653

Email: agria@agria.hr

 

Voditelj veleprodaje:

Goran Župančić

e-mail: goran.zupancic@agria.hr

tel: +385 31 281 661

 

Komercijalist:

Vladimir Tomaš

e-mail: vlado.tomas@agria.hr

tel: +385 31 281 667

 

Voditelj maloprodaje:

Dalibor Laptoš

Trgovci u maloprodaji:

Goran Čoka

Danijel Tomić

e-mail: dalibor.laptos@agria.hr

tel: +385 31 281 660

 

Voditelj skladišta:

Željko Marjanović

tel: + 385 31 281 651

Poslovođa skladišta:

Darko Štraus

tel: + 385 31 281 655

Radno vrijeme:

PON-PET  od 07,00 - 17,00 sati

SUBOTA od 07,00 do 12,00 sati

NEDJELJOM, PRAZNICIMA I BLAGDANIMA NE RADIMO