Politika kvalitete

Naš osnovni cilj je pružiti vrhunsku kvalitetu usluga. Snagom znanja i kvalitete, u vidu dodatne vrijednosti, ciljeve ispunjavamo kao nezaobilazna spona povezujući dobavljače sa kupcima. Njihov smo čvrsti oslonac. U izvršenju radnih zadataka njegujemo kulturu timskog rada uz mjerenje osobnog doprinosa svakog zaposlenika. Stvaramo radno okruženje u kojoj svi zaposlenici razvijaju svoje znanje i vještine i iste koristite.

Motivirani smo za sustavno poboljšavanje procesa rada, koristeći pri tomu i procesni pristup radu a sve sa krajnjim ciljem stvaranja usluga bez greške. Potičemo racionalnu upotrebu energije i na taj način izgrađujemo ekološku svijest društva. Stručnim, etičnim i odgovornim radom, izgrađujemo vrhunsku organiziranu, financijski stabilnu tvrtku te postižemo zadovoljstvo i socijalnu sigurnost dionika. Radi ispunjenja gornje Politike kvalitete, Uprava tvrtke i zaposlenici prihvaćamo sustav upravljanja kvalitetom kroz normu ISO 9001:2015.