ZGRADA AGRIA

Opis izvedenog sustava grijanja, hlađenja i pripreme PTV-e: -centralni sustav grijanja, hlađenja i pripreme PTV-e za 2 poslovna prostora i 12 stanova, -izvor topline: dizalica topline tlo-voda (rasolina/voda) u kombinaciji s međuspremnikom ogrjevne vode, solarnim kolektorima te akumulacijskim spremnicima PTV-e, - podzemne toplinske sonde koriste se za izmjenu topline prijenosnog medija i dubokih slojeva tla. U 10 bušotina svaka dubine 100 m je postavljeno 10 podzemnih toplinskih sondi izvedenih kao dvostruka U-cijev iz polietilena tip RAUEGO PE-Xa 32x2,9 REHAU. Svaka dvostruka U-cijev se ponaosob spaja na razdjeljivač/sakupljač od polietilena smješten u podrumu i spojen s dizalicom topline. Prijenosni medij je mješavina glikola i vode u omjeru (20 % : 80 %), - za hlađenje prostora se koristi dizalica topline putem pasivnog hlađenja tj. s izravnom izmjenom topline između prostora i tla pomoću prijenosnog medija i izmjenjivača topline, pri čemu dizalica topline ne radi. Ovo rješenje je najprikladnije s energetskog i ekonomskog gledišta jer nije potrebna el energija za dobivanje rashladnog učina već samo za pogon cirkulacijske crpke, - na zgradi su postavljena dva solarna koletorska polja sa solarnim vakumskim cijevnim solarnim kolektorima tip VITOSOL 200 T VIESSMANN. Postavljeno je 8m2 solarnih kolektora na južnom pročelju zgrade i 63 m2 na krovu. - u poslovnim prostorima je izvedeno niskotemperaturno podno i stropno grijanje i hlađenje, - u stanovima je izvedeno niskotemperaturno podno grijanje i hlađenje, - klizna regulacija vode za grijanje u ovisnosti o vanjskoj temperaturi, te regulacija temperature zraka u svim prostorijama sobnim termostatima, - prisilna mehanička ventilacija u poslovnim prostorima i stanovima pomoću centralnog uređaja, sa povratom topline i dizalicom topline zrak-zrak, - razdjeljivač/sakupljač REHAU za grijanje i hlađenje s mjeračima i regulatorima protoka, ventilima i elektrotermičkim pogonima na svakom krugu, - mjerenje utroška toplinske energije za grijanje i hlađenje se izvodi kalorimetrima sa daljinskim očitavanjem ponaosob za svaki prostor.