SOLARNA ENERGIJA

Solarni sustavi koriste sunce na jednostavan i vrlo učinkovit način. Solarna energija se kroz absorber koji je dio ravnih pločastih ili cijevnih vakumskih kolektora, pretvara u toplinu i medij za prijenos topline - obično mješavina vode i antifriza – se zagrijava. Kroz cjevovode se uz pomoć cirkulacijske crpke zagrijani medij u zatvorenom krugu prenosi toplinu do akumulacijskog spremnika. Uz pomoć ugrađenog izmjenjivača, toplina se prenosi na hladnu potrošnu vodu u spremniku. Ohlađeni medij za prijenos topline se vraća u kolektor i opet prikuplja energiju uslijed sunčevog isijavanja. Ciklus započinje iznova i ponavlja se sve do tada dok ima dovoljno sunčevog zračenja.