BIOMASA

Drvo kao biogorivo je golem potencijal, energent koji raste i obnavlja se u Hrvatskoj u neograničenim količinama. Ali i tehnički razvoj uređaja za loženje na drva je doživio ogroman napredak. Kotlovi na pelete danas nude istu udobnost korištenja kao i grijanje na plin ili loživo ulje. Imate sve prednosti loženja kao i na drva, stime da nema dosadnog bacanja drva na vatru. To vrijedi za moderne kotlove na cjepanice, koji po komforu i performansama ni po čemu ne zaostaju za drugim sistemima. Također i za kotlove na sjeckanu masu koji rade potpuno automatski uz pomoć inteligentnih transportera za ogrjev.