KOTLOVI NA PIROLIZU

VIESSMANN

VITOLIGNO 100-S je kotao za grijanje na drva postupkom pirolize s nazivnim toplinskim učinom od 25 do 80 kW. Drvo, koje je prirodno gorivo, sagorijeva s vrlo malim udjelom CO2 i kod stalno rastućih troškova goriva nudi se kao zanimljiva alternativa drugim fosilnim gorivima.

Njegova velika komora za punjenje drvima garantira dugotrajno sagorijevanje i duge intervale nadopunjavanja. S prednje strane kroz velika vrata za nadopunjavanje Vitoligno 100-S jednostavno se nadopuni drvima. U ložištu se drvo putem oduzimanja kisika ražari. Nastali drvni plinovi se pomoću usisnog ventilatora uvlače u komoru za izgaranje od silicij karbida i tamo se dodavanjem sekundarnog zraka čisto spaljuju na visokoj temepraturi.

Dobro iskorištenje drva.
Piroliza omogućava visoki stupanj učinkovitosti pri niskim vrijednostima emisije. Velike grijaće površine uz koje protječe voda u kombinaciji s usisnim ventilatorom održavaju nisku temperaturu dimnih plinova i brinu o dobroj iskoristivosti goriva. Za još bolju iskoristivost drva preporučljivo je staviti i akumulcijske spremnike ogrjevne vode.

Verzije Vitoligno 100-S: 25kW, 30kW, 40kW, 60kW, 80kW

 http://www.viessmann.hr/hr/stambene-zgrade/kotlovi-na-biomasu/kotao-na-cjepanice/vitoligno-100s.html
 

CENTROMETAL

BIO-TEC i BIO-TEC L čelični kotlovi nazivnog toplinskog učina od 25 do 45 kW predviđeni su za loženje drvom. Principom pirolize gorivo temeljito izgara. Prostrano ložište omogućuje loženje gorivom dužine do 550 mm. Vrijeme trajanja jednog punjenja iznosi najmanje 4 sata kod nazivnog toplinskog učina sa mogućnošću produženja na cijeli dan ukoliko je potreba za grijanjem smanjena.

Kotao ima mogućnost održavanja žara do 12 sati te je nepotrebno u tom roku provoditi proces potpale ako se želi nastaviti s loženjem. Radom kotla upravlja tvornički ugrađena regulacija. Kotao se ugrađuje na instalaciju centralnog grijanja posredno preko troputnog termostatskog ventila i akumulacijskog spremnika CAS.

Verzije:  25kW, 35kW, 45kW

 

CM Bio Tec-L: http://www.centrometal.hr/biotec-l/

CM Bio Tc:  http://www.centrometal.hr/bio-tec/