KOTLOVI NA PELETE

Oprema za centralno grijanje Cm Pelet-set namijenjena je za ugradnju na  kotlove EKO-CK P i EKO-CKB P nazivnog toplinskog učina od 14 do 90 kW . Cm Pelet-set i toplovodni kotao čine jednu funkcionalnu cjelinu, ”mini postrojenje” predviđeno za loženje drvenim peletima.

Automatski rad ovih ”mini-postrojenja” pruža korisniku zavidan komfor te čini postrojenja prikladnim za široku primjenu. Sa gledišta funkcionalnosti ova postrojenja u ničemu ne zaostaju za uljnim ili plinskim sustavima grijanja dok su po potrošnji goriva do 60% isplativija od onih loženih EL loživim uljem.

Verzije Pelet-seta: 14kW, 20kW, 25kW, 30kW, 35kW, 40kW, 50kW, 70kW, 90kW

KARAKTERISTIKE GORIVA – DRVENIH PELETA:

- Drveni peleti spadaju u obnovljive izvore energije te su ekološki vrlo prihvatljivi.
- Nastaju sabijanjem usitnjene drvne biomase u rasutom stanju na peletirkama.
- 3 m3 peleta odgovara cca. 1000 litara loživog ulja.
- 2 kg peleta odgovara cca. 1 litri loživog ulja.
     
   Preporučene karakteristike drvenih peleta za loženje u Cm Pelet-set-u su:

- ogrijevna vrijednost >= 4,9 kWh/kg (17,5 MJ/kg)
- promjer = 6 mm
- max. duljina = 50 mm
- max. postotak vlage = 12%
- max. postotak pepela = 1,5%

 

Više informacija o kotlovima na palete možete pogledati na:

http://www.centrometal.hr/c/kotlovi-na-pelet/

http://www.centrometal.hr/c/sobne-peci/