KONVENCIONALNI PLINSKI UREĐAJI

Radi li se o velikoj jednoobiteljskoj kući ili malenom etažnom stanu - Bosch konvencionalni uređaji uklapaju se bez problema u svaku stambenu situaciju. Omogućeno je to kompaktnim izmjerama i kvalitetnim modernim dizajnom. Izuzetno razumno uklapa se konvencionalna tehnika i u okvire projekata obnove, u kojima je predviđena zamjena postojećih uređaja.

Iako ErP direktiva EU ubuduće prihvaća samo još kondenzacijske uređaje kao minimalan standard, konvencionalni (nekondenzacijski) uređaji s modernim visokoučinkovitim pumpama i stupnjem djelovanja iznad 75%, posebice u modernizaciji sustava grijanja višeobiteljskih kuća, i dalje imaju značajnu ulogu.

Bosch je svoj nekondenzacijski konvencionalni uređaj Gaz 7000 W tako koncipirao, da zadovoljava smjernice ekološkog dizajna (ErP).

Više o konvencionalnom uređaju BOSCH možete pogledati ovdje.