VAILLANT

Kod kondenzacijske tehnike se ne koristi samo toplina koja nastaje pri sagorijevanju loživog ulja ili plina, već i toplina koja kod konvencionalne tehnike grijanja ostane neiskorištena. Kondenzacijski kotlovi gotovo u potpunosti izvlače toplinu sadržanu u dinmnim plinovima i pretvaraju je u toplinu za grijanje. Kotlovi su energetskog razreda A i opremljeni su visokoučinkovitim crpkama energetskog razreda A.

Povijest Vaillanta počinje davne 1874. kada je J.Vaillant osnovao instalaterski obrt u gradu Remsceidu u Njemačkoj. Od tada tvrtka Vaillant je među vodećim poduzećima i uspješno brani svoju poziciju tržišnog vođe na području tehnike grijanja i ventilacije u Europi.

2015. Vaillant uvodi novu oznaku za svoje najnaprednije proizvode. Pod nazivom „Green iQ" Vaillant korisnicima želi pružiti jasnu orijentaciju i sigurnost izbora najučinkovitijih i najodrživijih proizvoda na tržištu. Sva Vaillantova „Green iQ" rješenja kombiniraju održivu, inteligentnu i najnapredniju tehnologiju u struci.

Predstavništvo tvrtke Vaillant osnovano je 1992. godine u Zagrebu te je pored Hrvatske bilo zaduženo i za slovensko, a od 1988. i za sva ostala tržišta u regiji. Vaillant d.o.o. Hrvatska je u 100% vlasništvu matičnog koncerna Vaillant Group, sa sjedištem u Remscheidu, SR Njemačkoj.

Vaillant nudi korisnicima širom svijeta energetski učinkovite i ekološki prihvatljive sustave grijanja, hlađenja i ventilacije s naglaskom na obnovljiim izvorima energije. 

 

https://www.vaillant.hr/krajnji-korisnici/savjeti-i-iskustvo/kako-razlicite-tehnologije-rade/plinski-kondezacijski-ure-aji/index.hr_hr.html