ČELIČNE, CRNE I POCINČANE CIJEVI

Čelične bešavne cijevi, pocinčane cijevi kao i fitinge za njih kao skladišni progrma držimo u dimnezijama 1/2" - 2".