BAKRENE CIJEVI

Bakrene cijevi  i fitinge za lemljenje i press Viega držimo kao skladišni program u dimenzijama 15-42 mm.