Impresum

Agria d.o.o. za proizvodnju i trgovinu

HR-31315 Karanac, Kolodvorska 83

OIB: 76958388708

Tel: +385 31 281 666, Fax: +385 281 653

Trgovački sud u Osijeku

MBS: 030007413

Temeljni kapital: 1.475.000,00 kn plaćen u cijelosti

Direktor:

Janoš Seleši, član Uprave

zastupa društvo pojedinačno i samostalno

 

Privredna banka Zagreb d.d.

IBAN: HR38 2340 0091 1000 1747 2

email: info@agria.hr